Ξύλινο Ποδοσφαιράκι

Διαστάσεις: 1,3 Χ 1,4 Χ 0,9 ύψος
Απασχολεί 4 παιδιά συγχρόνως
Για παιδιά 6 ετών και άνω