Τραμπολίνο

Ακτίνα 4 μέτρα - ύψος 3 μέτρα
Απασχολεί 5 παιδιά συγχρόνως
Για παιδιά 5 ετών και άνω
Το παιχνίδι αυτό είναι μεγάλης ασφάλειας και έρχεται στο χώρο σας με το πιστοποιητικό του.
Στο παιχνίδι αυτό πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας από την εταιρεία μας.