Διαστημικός σταθμός

Τραμπολίνο με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 5,00 Χ 5,00 Χ 3,50 ύψος
Απασχολεί 30-40 παιδιά
Είσοδος-έξοδος από την πρόσοψη του