Πολύχρωμο Φουσκωτό

Τραμπολίνο με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 3,50 Χ 3,50 Χ 3,20 ύψος
Απασχολεί 20-30 παιδιά
Είσοδος-έξοδος από την πρόσοψη του