Στρογγυλό Φουσκωτό

Τραμπολίνο με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 3,30 Χ 3,60 Χ 4,30 ύψος
Απασχολεί 10-15 παιδιά
Είσοδος-έξοδος από την πρόσοψη του