Φουσκωτή Κάμπια

Φουσκωτή Κάμπια
Διαστάσεις: 
μήκος 6 μ.

πλάτος 2 μ.

ύψος 2 μ.