Κέρατο

Τραμπολίνο με δραστηριότητες
Διαστάσεις: 8,00 Χ 4,00 Χ 3,00